vdf

returnspolicy

Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Wij beschermen deze door het in acht nemen van een redelijke zorgvuldigheid onder gebruikmaking van redelijkerwijs beschikbare middelen.

Persoonlijke gegevens

Iscar Netherlands kan bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals naam, e-mailadres, land van woonplaats facturatie-instructies, financiële informatie, afleveradressen (van uzelf en/of van derden) en andere informatie waarvoor u kiest om deze uit te wisselen tijdens het gebruik van deze website.

U BENT NIET VEPLICHT OM PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERSTREKKEN, alhoewel dit vereist kan zijn met betrekking tot de diensten en/of het gebruik van onderdelen van deze website, zoals het doen van aankopen en het ontvangen van bijgewerkte informatie over producten van Iscar.

Verantwoordelijke

Iscar treedt op als voor de verwerking verantwoordelijke van de persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens het gebruik van de website.

Rechtsgrondslagen en doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken gebaseerd op, onder andere, (i) de uitvoering van een overeenkomst; (ii) een rechtmatig belang; (iii) het nakomen van een wettelijke verplichting of (iv) uw toestemming. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt uitsluitend op basis van uw toestemming, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

• Wij kunnen de informatie gebruiken voor statistische en marketingdoeleinden, om uw voorkeuren en diverse behoeften te analyseren en te verwerken en om contact met u op te nemen om u details en kenmerken te verstrekken met betrekking tot onze producten, onze diensten en/of de inhoud van onze website.
• Verder kunnen wij de informatie gebruiken wanneer dat is vereist op grond van toepasselijke wetgeving of tijdens een gerechtelijke procedure.
• Onze website kan bepaalde gebruiksgegevens verzamelen, zoals aantallen en frequentie van bezoekers op onze website. Deze informatie kan door ons worden gebruikt, uitsluitend in geaggregeerde vorm, om ons in staat te stellen om de toegankelijkheid, de beschikbaarheid, de diverse kenmerken en inhoud van onze website te verbeteren en om te verzekeren dat deze zoveel mogelijk gebruikers aanspreekt en door zoveel mogelijk gebruikers wordt gebruikt.

Our website and certain functions therein make use of certain technologies, such as cookies, which process statistical data. For additional information regarding our use of cookies, please see our Cookies Policy.

Wij kunnen gebruik maken van bepaalde technologieën, zoals cookies, die statistische gegevens verwerken en details verschaffen over het aantal bezoekers op onze website, de middelen die worden gebruikt voor toegang en de bezoektijden aan onze website. Wij gebruiken dergelijke technologieën niet om persoonlijk herleidbare informatie te verzamelen noch gebruiken wij aldus ontvangen gegevens samen met andere persoonlijk herleidbare informatie voor ander doeleinden.

Tevens kunnen we gebruik maken van de webanalysediensten van 'Google Analytics'. Meer gegevens met betrekking tot 'Google Analytics' en uw rechten kunt u vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonlijke informatie die u verstrekt zolang uw account is geactiveerd of zo lang als nodig is om u diensten te leveren met betrekking tot aankopen gemaakt via deze website, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens langer te bewaren.

WANNEER U DEZE WEBSITE, OF DELEN DAARVAN, BLIJFT GEBRUIKEN, GEEFT U DAARMEE AAN DAT U ONZE PRIVACYVERKLARING HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

Uw rechten

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij kunnen verwerken, hebt u als betrokkene de volgende rechten:

(i) Het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens over u;
(ii) Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens;
(iii) Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen;
(iv) Het recht om de verwerking te beperken;
(v) Het recht op gegevensportabiliteit;
(vi) Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
(vii) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(viii) Het recht om uw toestemming in te trekken.

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek daartoe in te dienen bij: Iscar Nederland BV, Postbus 704 2800 AS Gouda, Bezoekadres: Zwolleweg 6 2803 PS Gouda. Wij zullen dan beoordelen of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij zullen tijdig en op gepaste wijze antwoorden op uw verzoek.

Alle informatie door ons ontvangen met betrekking tot een transactie of overeenkomst met u, die wij van u hebben ontvangen via internet wordt in het algemeen beschouwd als vertrouwelijke informatie, tenzij deze informatie al publiekelijk beschikbaar is of niet van vertrouwelijke aard is.

Uitwisselen van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke informatie, verwerkt als gevolg van uw gebruik van deze website, uitwisselen met andere leden van de IMC Group voor gebruik voor dezelfde doeleinden als waar dergelijke persoonlijke informatie oorspronkelijk voor is verzameld. Wij kunnen ook informatie uitwisselen met onze geautoriseerde distributeurs en/of dealers om transacties mogelijk te maken die u met ons wilt verrichten, om beter te kunnen voldoen aan uw behoeften. Anders dan hierboven omschreven maken wij geen informatie die wij van u ontvangen openbaar aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, noch verkopen of verhuren wij van u ontvangen informatie.

Het aldus uitwisselen van persoonlijke informatie vindt plaats met derden die zich hetzij bevinden in Israël, hetzij in een land dat een "toereikend niveau van gegevensbescherming" garandeert onder de AVG, of aan derden waarmee Iscar een overeenkomst heeft waarin zijn opgenomen de Modelcontractbepalingen zoals vereist onder de AVG om een toereikend niveau van persoonsgegevensbescherming te garanderen.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:
Tel: +31-182-535523 , Fax:+31 182 572 777


 

© IMC International Metalworking Companies B.V. Alle rechten voorbehouden [May 2019]